Ing. Jan Foldyna, MBA.

předseda Krajského výboru KSČM Pardubice