Vratimovský odborný seminář

15. 5. 2017

V sobotu 13. května se ve Frýdku Místku konal každoroční Vratimovský odborný seminář, který je jednou z nejvýznamnějších akcí KSČM. Letošní ročník se konal za podpory ÚV KSČM a záštitu poskytla europoslankyně za KSČM Ing. Konečná. Řečníky, kteří měli kvalitně zpracována svá témata, poslouchalo nemalé množství posluchačů, řečníci byli kvalitně vybráni. Pro letošní rok bylo zvoleno za hlavní téma Současný stav levice a její budoucnost, což vzhledem k politické situaci a blížícím se volbám, je téma více jak aktuální.

Přednášejícími byli: předseda ÚV KSČM JUDr. Vojtěch Filip, europoslankyně za KSČM Ing. Kateřina Konečná, bývalý ministr zahraničních věcí Jan Kavan a Prof. Ing. Peter Staněk CSc. Dále zde byla i delegace z Komunistické strany Portugalska, kterou vedl její předseda Jerónimo Carvalho  de Sousa.

            Jako první vystoupil soudruh Filip, který rozpracoval Možnosti a rizika voleb v roce 2017. Ve svém referátu, který byl rozsáhlý, zdůraznil nutnost charakterizovat nastávající období, jelikož i to je důležité pro zvolení vhodné strategie, taktiky pro vedení úspěšné předvolební kampaně. Vyzdvihl úspěšné volby v letech 2002 a 2004. Dále podotkl, že stát určitě nelze řídit jako firmu, jak tvrdí pan ministr financí, s tím i poznamenal, že kapitalismus přešel na dokonalejší systém. Zdůraznil také, že lid ztrácí důvěru ve vládu. V jedné z otázek, která na něj směřovala bylo, že to vypadá, že strana skoro nic nedělá. To rázně odmítl a doložil to mnoha návrhy, které strana dala (ať prošli nebo ne), například zvýšení důchodu, dále návrh na zkrácení volebního období a předčasné volby, kdy tento návrh byl podáván v lednu, nyní tedy na příštím zasedání bude podán návrh na vyvolání schůze o vyslovení nedůvěry vládě.

            Následoval referát Prof. Ing. Petera Staněka CSc. Ten mluvil o Průmyslové revoluci 4.0 a 5. civilizačním zlomu. Ve svém, energickém projevu zdůraznil, že to nebude pouze robotizace, jelikož se zatím bude schovávat zisk a shromáždění dat a také to bude znamenat konec masivní výroby. Výroba bude většinově na zakázku, kdy jen odhadem 30% bude výroba, zbytek ceny bude za služby s tím spojené. S tím souvisí i zabezpečení příjmu občanů, jelikož po robotizaci budou masivně dělníci propuštěni a tím nebudou mít žádný plat, jako jedno z řešení se jeví nepodmíněný příjem. Pan profesor řekl i klady robotizace a to zrychlení výrobního procesu. Následně se zmínil i o bodu, který na první pohled s tím nesouvisí, tím bodem je kontrola společnosti. Hlavně změna myšlení lidí, a kdo to myšlení lidí bude určovat.

            Jan Kavan hovořil o Dopadu Brexitu na směřování EU a pozice ČR. V referátu bylo důkladně rozebráno, i jak k Brexitu došlo, že samotné hlasování nebylo defacto o tom, jestli vystoupit nebo ne, ale o spokojenosti se současným stavem. I když předvolební  průzkumy ukazovaly spíše na výhru, i když těsnou, zastánců EU, tak nakonec vyhráli zastánci Brexitu. Řečník rozebral i příčiny výhry zastánců Brexitu, kterými byla i lživá hesla, jako ušetření určité částky za týden (to po volbách popřeli, že tolik to určitě nebude), dalším důvodem bylo i zaspání zástupců EU, kteří nevedli skoro žádnou kampaň. Následně se přesunul na propad libry, který nastal a ještě bude pokračovat, bylo poukázáno taky na to, že Británie by chtěla zachovat volný trh, i když dojde k omezení volného pohybu osob. Dopad přijde i na firmy, největší problémy nastanou v automobilismu. Dopad vůči EU bude velký, na ČR to dopadne v omezení exportů jen o 6 – 9%,

            Dalším referujícím byl soudruh Jerónimo Carvalho  de Sousa, předseda Komunistické strany Portugalska, který potvrdil, že spolupráce KSČM s KSP je velice dobrá a jistě i nadále bude pokračovat. Navázal slovy o jejich práci v Portugalsku, jak pracují ve vládě, i když nejsou v koalici. Jediný co v informaci chybělo, byla zpráva o tom, jak se daří prosazovat jejich návrhy. Referát také obsahoval informaci o členské základně, ta v Portugalsku je taky docela silná, mají kolem 58 000 členů, z toho 70% je mladší 40 let. Svaz mládeže má 10 000 členů. Jenom kolem Lisabonu zasedají ve vedení 34 obcí.

            Posledním referujícím byla soudružka Konečná. Ta si vzala na starost právě roli levice v EU. Soudružka se zaměřila celkově na levici, tedy EU i ČR, jelikož je si to i trochu podobné. Hlavní problém vidí v používání termínů, které posluchač nezná, takže ano zní to dobře, ale posluchač si pak musí dotyčný termín najít na internetu, a to ne každého třeba napadne. Důvod proč pozice ztrácíme, je podle ní ten, že nám chybí témata, která by byla symbolická pro nás – komunisty tak, aby každý občan věděl, když se řekne ono téma, že to je charakteristické pro komunisty, sociální jistoty, apod. S tím souvisí i to, že si je necháváme krást i jinými stranami, když se koukneme do volebních programů ostatních stran a to i těch pravicových, tak jsou to z části ukradené myšlenky z volebního programu KSČM. Proto se musí strany spojit, a to i na Evropské úrovni, a mít společnou myšlenku. Soudružka Konečná to ukázala na příkladu smluv TTIP či CETA, zde se poslanci v EU spojili a smlouvu zastavili. I proto existuje v EU frakce GUE/NGL  Evropská sjednocená levice/Severská zelená levice, ve které je i soudružka Konečná. Vášnivě se rozpovídala i na téma imigrantů, podle ní není dobře jen tak uzavřít hranice, jelikož to není internacionální a nic se tím nevyřeší.

            Na závěr byly dotazy, které směřovaly, jak na vnitrostranickou politiku, tak i na tu parlamentní či evropskou. Celý seminář hodnotím jako velice úspěšný s dobře zpracovanými tématy, jediné co by bylo dobré řešit je, jak na tuto akci dostat více mladých, jelikož to je seminář na úrovni, a pro získání nových informací je tedy více jak ideální.

Autor: 
Dominik Škrba