Akademie Jana Amose Komenského ve Svitavách nezanikla

19. 6. 2017

Akademie J.A.Komenského je nástupnickou organizací bývalé Socialistické akademie. Určitě si mnozí pamatují na její rozsáhlou činnost – přednášky, besedy, kulturní a veřejné akce pro širokou veřejnost, zejména na vesnicích rozvíjela bohatou činnost.

Přišel však rok  1989 a všechno dobré bylo šmahem zamítnuto. Stejný osud potkal i Socialistickou akademii. Od roku 1990, kdy se přejmenovala na Akademii Jana Amose Komenského, nedostává žádné dotace a jiné finanční prostředky, jako jiné neziskové organizace. Musí si na svoji činnost a výplaty vydělat vedlejší činností, což je vzdělávání dospělých.  Z více jak 80 organizací  v rámci republiky jich zůstalo pouze 23, v Pardubickém kraji pracuje Akademie ve Svitavách a Chrudimi.

Svitavská funguje, v rámci okresu má dobrou pověst, semináře, které organizuje, mají vždycky vysokou úroveň a kvalifikované lektory. Akce jsou zaměřeny především na oblast účetnictví, daní, pracovního práva, ale i na další nové zákony a jejich novelizace.

Akademii řídí oblastní rada, která je složena výhradně z členů a sympatizantů KSČM, pravidelně se schází a řeší aktuální úkoly.

Dlouholetá ředitelka Akademie JAK Dagmar Baťová si spolupráce s radou váží, jak sama říká, je třeba pokračovat v tom, co se osvědčilo, a hledat i nové formy práce. Je to však stále obtížnější.

O to víc je záslužné, že se ve Svitavách nevzdávají a stále pracují, obracejí se na firmy, nabízejí aktuální témata i odborné semináře. Akademie A.J.Komenského má na okrese Svitavy důležité místo v oblasti vzdělávání dospělých a vede si dobře i při velké konkurenci dalších vzdělávacích agentur.

Autor: 
Lidmila Kružíková