Komunistický poslanec Jiří Valenta interpeloval ministra zahraničních věcí ČR Lubomíra Zaorálka z ČSSD

26. 7. 2017

Interpelace poslance PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiřího VALENTY (KSČM)
ve věci: Působení České republiky v rámci tzv. "Koalice 60-ti států v čele s USA”, která údajně bojuje v Sýrii proti islámskému státu, ovšem bez mandátu Rady bezpečnosti OSN
na
PhDr. Lubomíra Zaorálka, ministra zahraničních věcí České republiky 

Vážený pane ministře,
    rád bych Vás naléhavě požádal o vysvětlení, proč Česká republika, rozhodnutím Vámi řízeného Ministerstva zahraničních věcí ČR, ale i rozhodnutím vlády ČR vědomě obchází a účelově tak likviduje mezinárodní autoritu Rady Bezpečnosti OSN? Toto se odehrává v otázce aktivních válečných operací tzv. „Koalice 60 států v čele s USA“ v Syrské arabské republice.  Této koalice je Česká republika nedílným členem.

   Z různých prohlášení představitelů ČR i z veřejnoprávních médií je zřejmé, že Česká republika je přibližně od roku 2014 členem této tzv. „Koalice 60 států“, v jejímž čele stojí USA.

   Zmíněná koalice „údajně“ vojensky bojuje proti tzv. Islámskému státu a islámským teroristům na území svrchovaného členského státu Syrské arabské republiky. Zmíněný vojenský sbor vede na území Syrské arabské republiky aktivní bojové operace, a to za pomoci velmi účinných a ničivých zbraní, kdy bombarduje a odstřeluje raketami ze svých letadel a lodí rozličné pozemní cíle. Tyto cíle jsou “údajně” spojené s Islámským státem.

 Spojené státy mají, dle některých médií, na území Syrské arabské republiky své vojenské základny a také “údajně” dodávají zbraně a zbraňové systémy tzv. „syrské opozici“, která usiluje o svržení legální syrské vlády a demokraticky zvoleného prezidenta Syrské arabské republiky Bašára Assada. A to se zbraní v ruce!

    „Koalice v čele s USA“ je prakticky nekontrolovaným subjektem a nikomu se nezodpovídá ze svých činů. USA a jiné členské státy zmíněné „Koalice“ létají svými bojovými letadly na výsostné území Sýrie pouze podle vlastního uvážení, a tam destruují vše, čistě podle vlastního uvážení. Velmi často je zbytečně demolována infrastruktura Sýrie, například mosty přes řeky, elektrárny, průmyslové podniky. O život přicházejí nevinní civilisté. Minimálně dvakrát v prvním pololetí roku 2017 bylo raketami “vzduch – země” zaútočeno na pozemní vojenské jednotky syrské vládní armády a současně přišlo o život mnoho jejich příslušníků. Té oficiální armády, která bojuje s islámskými teroristy!

    „Koalice 60 států, však nemá pro takovéto vojenské působení v Syrské arabské republice prakticky žádný mandát Rady bezpečnosti OSN (!), a nedisponuje ani nezbytným oficiálním pozváním legální syrské vlády. Pro úplnost připomínám, že syrská vláda, je dlouhodobě plně respektovaná vrcholnými orgány OSN, a to včetně Rady bezpečnosti OSN!  

   Dle mého názoru se ze strany „Koalice 60 států“ a především USA jedná o hrubé porušování mezinárodního práva prostřednictvím vojenské agrese proti členskému státu OSN – Syrské arabské republice, a současně o porušování Charty OSN. Vše s aktivní podporou a účastí české vlády, a potažmo tak České republiky!

 Zůstává s podivem, že odborným pracovníkům Ministerstva zahraničních věcí, kteří se věnují regionu Blízkého a Středního východu, ale i Vám osobně, uniká, že legální syrská vláda opakovaně vznáší protesty u Valného shromáždění i u Rady bezpečnosti OSN, a ČR zůstává v roli “mrtvého brouka”.

   Pro Vaši informaci, naposledy legální syrská vláda oficiálně protestovala u OSN proti těmto zločinným praktikám „Koalice 60 států” v minulém týdnu, a to při 7. kole Ženevských jednání o politickém urovnání konfliktu v Sýrii. Prohlášení vedoucího syrské delegace Bašára Al Džafarího, stálého představitele Syrské arabské republiky u OSN, opublikovala mnohá světová média, u nás se o tom raději “takticky” pomlčelo. Česká veřejnoprávní média se opět rozhodla zásadní připomínky syrské vlády ignorovat a zatajovat naší veřejnosti závažné a velmi nepříjemné informace! 

  Vážený pane ministře, Česká republika je demokratický stát fungující podle Ústavy a současně je také zakládající členskou zemí OSN. Veřejně tvrdíme, že plně respektujeme Chartu OSN a mezinárodní právo. Můžete, prosím, celé naší veřejnosti vysvětlit, proč něco vláda ČR a Vámi řízené Ministerstvo zahraničních slovně deklaruje a přitom na druhé straně v praxi aktivně podporuje protiprávní a agresivní válečné praktiky „Koalice 60-ti států“ v čele s USA? A proč je podporujete Vy osobně, a to jako eventuální kandidát na budoucího premiéra této země, s volebním mandátem politické strany, která má v názvu slovo “demokratická”?

    Rád bych Vás vyzval, abyste v případě, že si dodatečně a prokazatelně ověříte, že předmětná „Koalice“ nedisponuje mandátem Rady bezpečnosti OSN uděleným pro vojenské působení v Sýrii, ani pozváním oficiální syrské vlády, a že tedy „Koalice“ svým vojenským působením v Sýrii porušuje Chartu OSN, se jménem České republiky veřejně distancoval od činnosti i jakékoliv další podpory.  Není nezbytné, aby Česká republika svojí účastí v této koalici dodávala legitimitu útočnému a též z vojenského hlediska kontraproduktivnímu spolčení.

   Chci Vás taktéž požádat, aby Česká republika vždy jednala v otázce urovnání válečného konfliktu v Sýrii pouze v rozsahu stanoveným mandátem Rady bezpečnosti OSN. Vy, jako ministr zahraničí, se o to můžete nepochybně zasadit!

Děkuji Vám a zůstávám s přátelským pozdravem

                                                                                                      Jiří V a l e n t a

Autor: 
PhDr. Ing. Jiří Valenta - poslanec Parlamentu ČR
Zdroj: 
PhDr. Ing. Jiří Valenta - poslanec Parlamentu ČR, mediální úsek KV KSČM Plzeňského kraje