Předvolební setkání se členy v Pardubicích

20. 9. 2017

Další předvolební členská schůze se konala 20.září v Pardubicích.Byly na ní přítomny poslankyně Květa Matušovská,která je zároveň kandidátkou, a Petra Tatíčková, která rovněž kandiduje do Poslanecké sněmovny.

Květa Matušovská hovořila o své práci ve Sněmovně, rozebírala jednotlivé zákony i o činnosti poslaneckého klubu.

Poté odpovídala na otázky přítomných, které se týkaly dopravy v Pardubickém kraji,letecké záchranné služby, protikuřáckého zákona i Haló novin.

Petra Tatíčková rozebírala náš volební program, a protože je místopředsedkyní OV KSČM Pardubice, nechyběly ani informace o práci okresního výboru a předvolební kampaně.

Samozřejmě, že si přítomní rozebrali i propagační materiály a zároveň si stanovili konkrétní úkoly pro nejbližší období.

Obě ženy byly velmi přátelské, vstřícné a ještě dlouho po oficiálním ukončení společně diskutovaly.

Autor: 
Lidmila Kružíková