K. Matušovská: Jak je to s výběrem mýta?

6. 12. 2017

V minulých týdnech jsme mohli v médiích zaznamenat zprávu, že firma Kapsch, která je od roku 2007 dodavatelem a provozovatelem mýtného systému tvrdí, že Ministerstvo dopravy ČR vypsalo soutěž o tendr na Mýtný systém v ČR z mnoha důvodů špatně. Z tohoto důvodu se o tendr začal zajímat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Ten vydal předběžné opatření v tendru na systém elektronického mýtného a Ministerstvo dopravy ČR nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu na dodávku a provozování v následujícím období. Podle harmonogramu, který máme k dispozici, by měl být znám vítěz tendru v srpnu roku 2018.  ÚOHS chce nejprve zjistit, zda měli všichni uchazeči stejné podklady.

Všichni čtyři uchazeči: zmíněný Kapsch, slovenský SkyToll, maďarský National Toll Payment Services (podal nabídku spolu Cell Mobilsoft a českým Eltodem) a německá firma T – Systems International, kteří podali předběžnou nabídku, splnili kvalifikační podmínky a postoupili do další fáze zadávacího řízení na dodávku a provoz mýtného systému po roce 2019. Na předložení nabídek obsahujících cenu a technologické řešení, mají účastníci 70 dní. V této fázi dostali uchazeči na USB disku údaje o českém systému, který je upraven tak, aby nebylo možné data upravovat a kopírovat, a všichni uchazeči podepsali smlouvu o mlčenlivosti se sankcí pět milionů, kdyby disk zpřístupnili třetím osobám. I toto firmě Kapsch vadí a tvrdí, že údaje po zahájení tendru dalo MD v podstatě komukoliv a uchazeči prý dostali rozdílné podklady. Podle zákona však musí mít všichni uchazeči stejný přístup k celé zadávací dokumentaci. Ministerstvo dopravy ČR počítá s tím, že zpoplatní dalších 900 km silnic I. třídy vůči současným 230 km. Celkem by tedy nový provozovatel měl vybírat poplatky na 1347 kilometrech dálnic a 1141 kilometrech silnic první třídy.

Domnívám se, že 900 kilometrů je až příliš a hlavně na základě dlouhodobých statistik a propočtů by tento výběr tvořil zhruba 10 -15 % celkových výnosů, což vzhledem k nákladům na vybudování nepovažuji za rentabilní. Důležitým faktorem je, že si nemyslím, že na to je naše silniční infrastruktura připravena. Podívejme se na nekonečné opravy na D1 a kolik lidí je znechuceno, že za tuto trasu musí platit mýto. Ani uvažované rozšíření zpoplatnění se firmě Kapsch nelíbí z důvodu toho, že se nevyplatí stavět mýtné brány na těchto úsecích. Jak jsem uvedla, tak na základě 80 % investic, vybereme jen 20 % výnosů.

Musím zde připomenout, že tu jde o velkou zakázku. Ten, kdo vyhraje, dostane smlouvu na 10 let v celkové hodnotě cca 29 miliard Kč. Tendr je tzv. technologicky neutrální, takže zájemci mohou využít jak současné mýtné brány tak postupně zapojovat i satelitní technologii a v neposlední řadě je ve hře i systém OCR, který by dával smysl i ve vazbě na Národní dopravní informační centrum. Kamerové systémy se schopností OCR se v současnosti dostali již na vysokou úroveň spolehlivosti z hlediska rozpoznávání registračních značek.

S tímto vším nemáme problém. Od roku 2007 se z mýta získalo více než 77,5 mld. Kč a vloni 9,89 mld. Náklady na provoz činí v současnosti 1,5 mld. Kč za rok. Je tu však jedno velké riziko, které se často nezmiňuje a to je pokles mýta z pohledu rozšiřování vozidel splňujících euro limity směrem k EURO VI, kdy za předpokladu, že MD ČR nezmění sazby mýtného, tak bude docházet k razantním poklesům výběru i za předpokladu stejného počtu najetých kilometrů vozidel podléhajících výběru mýta, na druhé straně, pokud by opravdu došlo ke změně sazeb pro zachování fiskálních příjmů, tak dojde k postihu našich dopravců, kteří v dobré víře přecházeli k vozidlům splňujícím EURO VI.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM