Krajská konference KSČM Pardubického kraje

12. 3. 2018

PARDUBICE, STARÉ ČÍVICE - »Musíme aktivněji řešit působení na mládež, vlastní mediální prezentaci, spolupráci s levicovými subjekty a kriticky vyhodnotit práci pro stranu u každého z nás,« řekl mj. ve zprávě na sobotní Krajské konferenci KSČM Pardubického kraje, která se konala v Čívicích, opětně zvolený předseda krajského výboru Jan Foldyna. Zabýval se hlavně analýzou neúspěchu KSČM v posledních dvou volbách, ale také tím, kde má krajská organizace rezervy ve své činnosti.

Bohatá diskuse ještě více zmapovala současnou činnost strany na krajské úrovni. Vedoucí delegace komunistů Evropského parlamentu Kateřina Konečná mj. poukázala na nutnost ještě více mluvit s občany v místech, nekopírovat nesváry ČSSD a stát se hegemonem na levici. Podle ní by si měl nové zvolený předseda ÚV vybrat k sobě spolupracovníky a také být za ně odpovědný! Podle Josefa Odehnala by měla KSČM ještě více usilovat o to, aby byla moderní demokratickou stranou. Podle mladého delegáta Otakara Kovaříka mládí je sice přednost, ale ne kvalifikace. Jak dále uvedl, je třeba veřejnosti prezentovat čestnou tvář strany. Jak  uvedl první místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek, nastávající sjezd strany se bude především zabývat složením ústředních orgánů, ale ještě důležitější bude, aby se každý výsledkům podřídil. »Ano, kompaktní a silné vedení naše strana potřebuje. A jsme komunisté, kteří mají mezi sebou mladé, ale i zkušené starší soudruhy a musíme to mít na paměti,« řekl předseda pardubického OV Roman Harmat. Ve Výkonném výboru ÚV KSČM bude pardubickou krajskou organizaci zastupovat exposlanec Václav Snopek. Krajní pravice je podle něj schopna přivést lidi na náměstí, ale důležité pro naši stranu je důrazně obhajovat svůj volební program. V něm pak vybrat priority, jako je řešení vysokých nákladů na bydlení, těžká dostupnost sociální péče a ekonomickou bezvýchodnost důchodců. Místopředseda ÚV KSČM Jiří Dolejš poukázal především na sebereflexi volebních výsledků. Zejména, jaké byly programové příčiny, řízení strany a uvedl i další příklady. »Čeká nás hodně práce. V parlamentu je jen 30 levicových poslanců, ale i tak je nutné bojovat za uplatnění kteréhokoliv článku našeho programu,« dodal místopředseda ÚV.

Krajská konference zvolila nový krajský výbor, kontrolní a rozhodčí komisi a také doporučila sjezdu zástupce do ústředních pomocných orgánů.

Fotogalerie

Autor: 
Jiří Černý, foto: Lidmila Kružíková, Jiří Černý