Poslanecké dny Květy Matušovské v Pardubicích a Svitavách

9. 4. 2018

V rámci svého poslaneckého dne se 5.dubna poslankyně KSČM Květa Matušovská setkala s ředitelkou MŠ Klubíčko Pardubice paní Mgr. Ivou Škaloudovou. Tématem jednání bylo zařazování dvouletých dětí do MŠ a inkluze. Doprovázela ji její asistentka a roztomilá malá dcerka. Obě dámy i malá slečna sršely energií a dobrou náladou a plánovaný krátký rozhovor se ředitelkou školky se nakonec protáhl na bezmála dvě hodiny. Hlavním tématem bylo přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, s tím související aktuální legislativa a její možné změny. Paní poslankyně projevila o problematiku mateřských škol opravdový zájem a přislíbila pomoc a podporu.

Nabitý poslanecký týden Květy Matušovské pokračoval i v minulých dnech. Na programu bylo přijímání dvouletých dětí do mateřských škol, inkluze, pečovatelská služba, domovy pro seniory, vyplácení sociálních dávek, dlouhodobí i krátkodobí pěstouni.

A tak se K.Matušovská seznámila s činností a vybavením MŠ na Větrné ulici ve Svitavách, kterému předcházel Den otevřených dveří, a kde měla veřejnost možnost seznámit se nejen s různorodou činností, ale také s mnoha aktivitami, které školka nabízí – pěvecký sbor Svitaváček, ozdravná flétna, tělovýchovný program, pravidelná návštěva solné jeskyně atd.

Dvouleté děti přijímá školka bez problémů, jen je s nimi daleko víc práce, jak si jistě každý z nás umí představit. Jedno z možných řešení by bylo, kdyby se snížily počty dětí ve třídách, aby na tyto malé roztomilé mrňousky bylo víc času, nebo kdyby se vytvořily specializované třídy – na jedné nebo dvou školkách, kde by tyto děti měly všechno, co potřebují. Když se zrušily jesle …

Problémem je také inkluze. Ne všechny děti jsou schopné adaptace v běžných třídách, pak trpí všichni. Bylo už popsáno mnoho papíru, bohužel hlasy odborníků nebyly vyslyšeny. Musíme doufat, že přece jenom zdravý rozum zvítězí. Na tom se shodly jak poslankyně K.Matušovská, tak ředitelka MŠ Karla Juříková.

Prospěšná byla rovněž návštěva na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu ve Svitavách. Zde jednala poslankyně s vedoucí odboru Šárkou Řehořovou a vedoucí oddělení Evou Huschkovou. Hovořilo se o sociálních dávkách, péči o seniory, práci pěstounů. Je nutno konstatovat, že ve Svitavách se této problematice věnují s plným nasazením. Poslankyně Matušovská si všechny náměty a připomínky poznamenala a jak ji známe, bude se snažit problémy řešit.

Fotogalerie

Autor: 
Lidmila Kružíková