1. máj v okrese Svitavy

2. 5. 2018

Už od rána usměvavé sluníčko,tak začaly oslavy 1.máje na svitavském okrese. Nejprve se sešli občané v Litomyšli, kde si na velmi zajímavé výstavce připomněli výročí narození Zdeňka Nejedlého, pak je pozdravila poslankyně Květa Matušovská, která ve svém vystoupení zmínila nejen historii májů, ale zaměřila se i na současnost a na práci komunistů v Poslanecké sněmovně. Josef Bohatec, předseda OV KSČM, se vyjádřil k současnému dění a jako kandidát do Senátu zdůraznil tři oblasti, které pro něho budou prioritou – dostupné bydlení pro všechny, zdravotnictví a školství. V živé diskusi se hovořilo o současné politice, přítomní obdrželi májové Haló noviny, děti sladké drobnosti.

Obdobný scénář byl zpracován i pro Svitavy, v kulturním programu vystoupil dechový orchestr ZUŠ a tanečnice Kardio klubu Srdíčko. Zatímco Květa Matušovská, obdobně jako v Litomyšli, hovořila o 1.máji jako Svátku práce, její malá dcera Zuzanka bez ostychu zazpívala do mikrofonu písničku Travička zelená a stala se hvězdou kulturního programu. Josef Bohatec zopakoval to, co v Litomyšli, a pak už se jen zpívalo a tančilo. Rovněž ve Svitavách byly k dispozici májové noviny, balonky a sladkosti pro děti.

V Moravské Třebové se tradičně slaví 1.máj v Sušicích – skákací hrad, jízda na koních, mažoretky, střelecké dovednosti, k poslechu hrála skupina Domino. Květa Matušovská přítomné pozdravila a popřála krásné májové dny, Jan Foldyna, předseda KV KSČM Pardubice, hovořil o tom, proč KSČM jedná o toleranci vlády, Hana Horská, krajská zastupitelka a radní se zaměřila na práci městských zastupitelů za KSČM. S krátkými zdravicemi vystoupili i Josef Bohatec, starosta města Miloš Izák a Josef Odehnal.

Celý den bylo krásné počasí, lidé byli příjemní, usmívali se na sebe, a tak by to mělo být nejne v měsíci máji, ale po celý rok a ještě i dál, buďme na sebe hodní stále.

Fotogalerie

Autor: 
Lidmila Kružíková