Prvomájové oslavy v okrese Pardubice

2. 5. 2018

Zastavme devastaci české ekonomiky!

PARDUBICE – Oslavy Svátku práce a prvomájové manifestace v okrese Pardubice se v pondělí 1.května vydařily a umocnilo je pěkné jarní počasí. Například na parkoviště za budovou OV KSČM v Pardubicích přišlo více než 200 lidí, na přeloučské náměstí stovka a zájem o kvalitní projevy a dobrou muziku byly také ve Chvaleticích a v Holicích.

Předseda OV KSČM v Pardubicích Roman Harmat všude na úvod přiblížil historii Svátku práce, který má 128letou tradici a jak uvedl, je živým poselstvím i dnes. »Nůžky mezi sociálními póly se rozevřely v úhlu, jaký tu nebyl už celé století. Osm největších oligarchů toho vlastní stejně, jako celá chudší polovina planety. Miliardy lidských bytostí živoří a a zápasí o holé přežití,« řekl předseda OV.  Jak mj. dále uvedl,  každému bez výjimky by měl společenský systém garantovat práci a zaručenou odměnu a sociální jistoty. »My, komunisté, jsme stáli v čele nevídaného průlomu lidskosti a pokroku. Všem spoluobčanům zpřístupnili zdarma i tu nejnáročnější lékařskou péči a také všechny stupně vzdělávání,« konstatoval Harmat.

Dále se zabýval vnitropolitickou situací. Jak mj. řekl, nesmíme dát další příležitosti těm, kteří 28 let devastují českou ekonomiku privatizacemi, korupčními skandály, předraženými veřejnými zakázkami a zaprodávají naše hospodářství do zahraničí. Vysávají zisky na úkor našich občanů ve prospěch nadnárodních bank a úzké skupiny globálního velkokapitálu, což vyhovuje stranám pravicového bloku. Hovořil také o programu KSČM a jeho prioritách, jako jsou mj. evropsky srovnatelné mzdy, důstojný život seniorů, ochrana přírodních zdrojů a potravinová bezpečnost.  Současnou prioritou je státní podpora výstavby bytů a domů a bránit nemorálními růstu nájemného. Také se předseda Harmat zabýval současnou mezinárodně politickou situací, kde například na bezpečnostní politiku České republiky má KSČM rozdílný názor. Přiblížil také určitou podporu ustavení vlády a toleranci v rámci programových kompromisů.  »Dohoda nám umožňuje předkládat vlastní návrhy zákonů podle našeho našeho volebního programu v rámci zákonodárné iniciativy,« dodal Harmat.

V konkrétní podobě vystoupil ke konkrétním prioritám volebního programu strany vedoucí delegace ÚV KSČM, člen jeho výkonného výboru, krajský a pardubický zastupitel Václav Snopek. »Není možné, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, platili nesmyslné nájemné v bytových domech, či se uvázali do konce života hypotékou na nákup bytu či výstavbu domu, když ani jejich příjmy a jistota budoucích příjmů jim nedává naději na kvalitní bydlení. Tato nejistota se odráží i v nízké porodnosti neboť se v této oblasti chovají většinou racionálně a zdrženlivě. Výstavba startovacích, komunálních bytů a obnovení neziskové bytové výstavby je proto nanejvýš nutná. Z druhého pólu jsou na tom obdobně senioři. Přestože celý život pracovali, tak se za svoji chudobu stydí. V májových dnech vzpomínáme i  osvobození naší vlasti Rudou armádou. Nesčetněkrát se různí politici zaklínali tím, že válka by měla být vymazána z aktuálního slovníku. To co se událo nedávno v Sýrii, je důkazem, že mír je velice křehký. Bezprecedentní útok USA, Velké Británie a Francie může vést k nedozírným následkům. Nejprve potrestat a pak vyšetřovat? To je součástí zahraničně politické doktríny USA a jeho věrných spojenců, což doložil i případ „Novičok“. Policie ještě neví, kdo útočil, ale i představitelé západních vlád mají od začátku jasno, že původcem je Ruská federace. Překvapil mě i postoj našeho premiéra v demisi,  jehož postoje k EU byly zdrženlivé, ale po jedné z návštěv v Bruselu se připojil k jestřábům. To ukazuje na jeho rychlou přizpůsobivost«, řekl Václav Snopek.  Představil se i místopředseda  OV KSČM a městský zastupitel v Pardubicích Otakar Kovařík, který se zmínil, proč slavíme svátek práce a vyjádřil se k výzvám, které čekají pracující v budoucnosti. Na pardubickém prvomájovém mítinku pozdravil přítomné i předseda KV KSČM  Jan Foldyna.

Fotogalerie

Autor: 
Jiří Černý