Co bude dál s mýtem, jedná se o další experiment?

13. 11. 2018

Předtím než se vyjádřím k současné situaci okolo mýtného systému, ráda bych zmínila pár faktů k připomenutí. Mýtný systém za celý svůj provoz přinesl do rozpočtu SFDI více než 93,4 miliardy korun. Po zpoplatněných dálnicích projede průměrně 66 tisíc kamiónů každý den. Dlouhodobá průměrná efektivita výběru mýta, která byla měřena nezávislým auditorem je 99,5%. Osm měsíců výběru mýta stačilo, aby se státu zaplatila investice do výstavby celého systému. Za prvních šest měsíců letošního roku se získalo na mýtném 5,4 miliardy korun. Stále mám, ale pocit, že nám tu chybí Koncepce výběru mýta. Neměl by být k mýtu přijat samostatný zákon, který by nám přesně specifikoval požadavky, jak má mýtný systém pokračovat dál. Protože mýto by mělo plnit jak roli z hlediska fiskálních příjmů, tak roli regulační.

Vyřešit tuto otázku a budoucnost mýta byl jeden z klíčových úkolů pro Ministerstvo dopravy v čele s Danem Ťokem. Dan Ťok sice přichází neustále s novými variantami řešení, ale myslím si, že těch experimentů už bylo dost. Je potřeba začít situaci řešit okamžitě. Je mi líto, že i poslední tendr na provozovatele a dodavatele mýtného systému byl šit horkou jehlou a nebyly zohledněny všechny názory, poznatky a stanoviska odborné veřejnosti. Stalo se to, že vyhrálo politické rozhodnutí. Na to ukazuje i varianta technologicky neutrálního řešení, které předložil ministr začátkem ledna 2017 vládě s rozšířením o 900 km. Nově umožní krajům a obcím zavést nulovou sazbu na mýtné na silnicích 1. třídy. Navíc pan ministr dopravy opakovaně přiznal, že rozšiřování mýta se do tendru dostalo jen proto, aby bylo znevýhodněno stávající a fungující mikrovlnný systém (již při výstavbě zastaralý) a šanci dostal systém satelitní.

Dále tu máme otázku, co tedy bude se stávajícími branami, které jsou podle současné smlouvy s dodavatelem stále modernizované, a technologie odpovídá současným trendům? Je správné, že stát potažmo MD vyhodí stávající zaplacený a udržovaný mýtný systém a vynaloží miliardy na výstavbu nového, ale na rozšířených silnicích 1. třídy nebude realizovat žádný příjem z mýta? Neměl by se stát chovat jako dobrý hospodář a zůstat u používání stávajícího a dobře fungujícího systému? 

Věřím, že se již ministerstvo přestane vymlouvat na nějaké minulé vládní koalice a jednoznačně ustoupí od rozšiřování mýta na regionální silnice, kde nejenže nedojde k významnějším nárůstům vybraného mýta, ale nedojde ani k pozitivní regulaci tamní dopravy. Rozšíření mýtného systému o silnice první třídy jednoznačně ohrožuje jinak úspěšnou mýtnou strategii České republiky. Současný český mýtný systém má díky dosavadní strategii zpoplatnění vytížených dálničních tahů dobrou efektivitu výběru a dává minimální šanci vyhýbat se placení mýtného. Zpoplatnění silnic první třídy povede k novým problémům s objížděním, a navíc lze očekávat mnohem větší snahy o neplacení mýtného. Řešení jako z kocourkova.

Potvrzuje se jediná správná cesta, jak celý problém kolem mýtného systému jednou provždy vyřešit.  Stát by měl plně vlastnit a ovládat strategickou infrastrukturu státu, mezi kterou celonárodní mýtný systém bezesporu patří. Stát by měl mýto provozovat a vybírat sám. Zbavil by se tak věčné závislosti na externích provozních firmách, sám by si řídil finanční toky i náklady na výběr mýta…

 
Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PS PČR