K. Matušovská: 7 nehod na železnici za 15 dní

6. 3. 2019

V posledních několika dnech bylo na železnici medializováno 7 mimořádných situací. Naštěstí nebyl nikdo těžce zraněn či usmrcen, nicméně se v několika případech zranili jak běžní cestující, tak i zaměstnanci dopravců, většinou strojvedoucí. Všem přejeme brzké uzdravení a návrat do běžného života.

Zpět k vlastním událostem. Je to zvláštní, různé stupně zabezpečení tratí a různé kombinace typů vlaků. Je zde nutné zmínit, že do doby dořešení drážní inspekcí není možné činit konkrétní závěry, ale i z veřejně dostupných zdrojů je možné vyčíst selhání lidského činitele, konkrétně selhání strojvedoucího a nezastavení vlaku před návěstidlem zakazujícím jízdu. Co je přesně tím důvodem, proč selhává lidský činitel, a zda se jedná o zvyšující se trend poslední doby, bude možné zanalyzovat až s odstupem času. Obecně však ale platí, že výkon funkce strojvedoucího je náročný a požadavky na výkonnost jsou stále náročnější, se zvyšujícím se počtem vlaků na tratích i vyšší mírou stresu. Podle mého osobního názoru bude potřebné zvýšit atraktivitu této profese, a tak přitáhnout více zájemců o pozici strojvedoucího a odlehčit tak jejich zátěži. 

Abych nekončila negativně, je nutné si v globálním měřítku uvědomit, že je denně vypravováno cca 10 000 vlaků, navíc správce většiny železniční sítě spouští na svých tratích vyšší stupeň vlakového zabezpečovače, aby právě k projetí návěstidel s návěstí zakazující jízdu nemohlo docházet. Pevně doufám v maximální nasazení při analýze mimořádných událostí zaměstnavatelem a vyvození takových opatření, aby se již tyto události neopakovaly.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM