Poslanecký den Květy Matušovské v Králíkách

8. 4. 2019

V rámci svého poslaneckého dne navštívila Květa Matušovská Králíky, kde společně se starostou Václavem Kubínem a místostarostou Antonínem Vyšohlídem projednávala otázky dalšího využívání budov ve městě, výstavbu tělocvičny i dopravního hřiště.

Hovořilo se také o česko-polské spolupráci a společných projektech, na které je možno využívat evropské fondy, o cestovním ruchu a turistice. Králicko je oázou klidu, je zde krásná příroda, tak je zapotřebí spojit všechny síly pro to, aby se zde lidem dobře žilo.

Autor: 
Lidmila Kružíková