Mé odvolání bylo ryze politickou záležitostí

29. 6. 2019

Rozhovor Haló novin se zastupitelkou Moravské Třebové Hanou Horskou (KSČM)

V loňském roce jste byla na základě výběrového řízení jmenována Radou města Moravská Třebová ředitelkou Kulturních služeb města. S jakými záměry jste šla do této funkce?

Do výběrového řízení jsem vstupovala s motivací pozvednout kulturu a organizaci dát do pořádku, ale netušila jsem, kolik mimořádných a velmi zásadních okolností budu muset vyřešit, že například budu muset pro krádež propustit vedoucího muzea a další nepříjemné věci, a co vše se mi podaří po mém nástupu rozkrýt. Organizace se postupně narovnávala dle zákonů, začalo se dařit.

Vypadá to, že současná městská koalice zřejmě nemá zájem na dokončení narovnání organizace podle zákonů vzhledem k tomu, že z funkce jste byla tento měsíc novou radou po roce odvolána. Znáte důvod?

Mně osobně a ani v doručeném odvolání důvod uveden nebyl, později z tisku i rozhlasu jsem se dozvěděla, že »Důvodem odvolání je ztráta důvěry a neplnění cílů rozvoje kultury, definovaných při nástupu do funkce«. Tak to sdělilo ke změně v Kulturních službách vedení města.

K těmto účelovým a nepravdivým obviněním jsem se vyjádřila ve svém prohlášení na schůzi městského zastupitelstva, které by mělo být součástí zápisu a které za mě – vzhledem k mému současnému zdravotnímu stavu - přednesl a předal bývalý náš zastupitel města a současný předseda městského výboru KSČM Josef Odehnal.

Zaznělo: »Prohlašuji, že nikdy - ani při nástupu do funkce 1. 7. 2018 a ani nikdy během mého ročního působení - mi nebyly předloženy žádné definované cíle rozvoje kultury! Pokud v tomto obecně formulovaném důvodu odvolání je míněno nezpracování koncepce kultury města (zdůrazňuji města) zadané 22. ledna 2019 – pak mohu doložit, že jsem písemně i ústně vysvětlila, jak by mělo být k takovému úkolu přistupováno, považovala jsem za samozřejmé a uvedla jsem, že budu garantem jeho zpracování, ale že nejdříve musí rada města sdělit svoji základní představu směřování kultury v Moravské Třebové, a ne uvádět, že například možná z objektu bývalého kina udělá kulturní sál a možná rozdělí působnost kulturních služeb apod., jak se tyto myšlenky různě mezi lidmi či v rozhlase objevovaly.«

Jaké další vážné problémy jste ještě musela ve funkci řešit?

Byla jich řada, není možné je zde vyjmenovávat, byly na denním pořádku, ale velkým problémem bylo vypořádání se s člověkem - v současné době členem rady města za Piráty, kterému jsem odmítla jeho protiprávní požadavek, abych mu na jeho podnikatelskou aktivitu v oblasti kultury, stejně jako byl zvyklý v minulých letech, vyplatila z prostředků Kulturních služeb velkou částku peněz, aniž by měl předem uzavřenou registrovanou smlouvu. Vedení města i finanční výbor byly o celé záležitosti informovány.

Ne všichni se orientujeme v politickém rozložení sil v Moravské Třebové. Které strany tvoří koalici ve vašem městě?

Jsou to jednak dnes tolik vznikající »sešlosti« - Srdcem Třebováci a Změna pro Třebovou spolu s víceméně tradičními stranami ODS, Česká pirátská strana a KDU-ČSL & Svobodní.

Nehrálo v tomto odvolání svou roli také vaše členství v KSČM? Pracujete několik volebních období jako městská zastupitelka za tuto stranu i dvě období jako radní a současně zůstáváte krajskou zastupitelkou.

Mé odvolání bylo ryze politickou záležitostí. Dokazuje to ihned po mém nástupu do funkce urážlivé a nepravdivé napadání v tisku (vyjádření ve článcích Svitavského deníku) ze strany zástupců tehdejší opozice (Srdcem Třebováci a Piráti), kteří jsou dnes členy rady a vedení města.

Dále na Facebooku – stránce ODS Moravská Třebová, kde bylo v komentáři napsáno, jak je možné, že kulturní služby města řídí »členka kriminálního spolku«, tedy komunistka, že je to nehorázná ostuda města, což představitel ODS a radní olajkoval s komentářem souhlas.

Na základě podnětu Ing. Charváta (člena ODS a člena rady města) byl předložen 21. ledna 2019 radě města návrh na »odvolání ředitelky Kulturních služeb PaedDr. Hany Horské z důvodu zpolitizování funkce ředitele...« Tento tisk předkládal na jednání starosta města a vznikl v návaznosti na protiprávní požadavek a mé nevyplacení požadované částky radnímu za Piráty.

Jak rozumět »zpolitizování funkce ředitele«? To zpolitizoval kdo?

Chtěla bych poznamenat, že celý ten útok nebyl prvořadě veden proti mně jako Haně Horské, ale především proti Haně Horské, člence KSČM. V pozadí byla zřejmě obava o posílení vlivu KSČM v Moravské Třebové.

Z uvedených útoků a lživého napadání je patrné, že o mé odvolání z funkce usilovali někteří ihned po komunálních volbách a hledali cestu – formu - jak toho dosáhnout. A tady z neznalosti zákona a kvůli domněnce, že by to bylo možné realizovat z důvodu, že na této vedoucí funkci by neměl být někdo, kdo je členem politické strany, dokonce KSČM, došlo k uvedenému návrhu. Dokresluje to i soukromý rozhovor, ve kterém mi bylo tím, kdo nebyl vyloženě proti mně, řečeno, že by mé postavení bylo lépe obhajitelné, kdybych vystoupila z KSČM a vzdala se mandátů v krajském i městském zastupitelstvu, což jsem samozřejmě striktně odmítla.

Postavil se na vaši stranu někdo ze zastupitelů či bývalých radních?

V závěru jednání městského zastupitelstva tento týden v pondělí 24. června k mému odvolání i k mému prohlášení vystoupil současný zastupitel, bývalý hejtman Pardubického kraje a senátor a člen bývalé rady města Radko Martínek (ČSSD). Čerpám ze zvukového záznamu, který je možné získat na webových stránkách města.

Řekl: »Já nemohu než konstatovat nějakou rekapitulaci. Za prvé, tuším, že na posledním zastupitelstvu byla paní ředitelka paní místostarostkou vysloveně chválena za to, jakým způsobem se popasovala s Dny slovenské kultury…« Připomenul, že jsme spolu strávili hodně času při prodiskutování otázky, jak by se měla vyvíjet kultura ve městě. Tyto závěry jsem odeslala písemně vedení města, nicméně žádnou reakci jsem na to nedostala. Radko Martínek tedy reagoval: »Takže já prostě nemůžu vzít... za těchto okolností jako důvod, který se objevil v novinách, …pokud jí nebylo přání rady dostatečně jasně řečeno a hlavně nebylo podepřeno konkrétními opatřeními, která k její realizaci jsou nutné, tak to žádný ředitel na světě není schopen splnit. Rada má samozřejmě právo odvolat kohokoliv bez udání důvodů. Nicméně způsob, jakým to odvolání bylo provedeno, považuji za naprosto skandální, je mi opravdu líto, že město Moravská Třebová se k něčemu takovému uchýlilo. Takže mně nezbývá, než že musím konstatovat, že ta událost je politováníhodná a bohužel musím konstatovat, což mě zaráží, ještě víc to, co paní Horská tam píše, že si myslí, že je to politická záležitost, tak ty akty, jakým způsobem to bylo provedeno, bohužel dávají jí dostatek argumentů proto, aby to mohla tvrdit. A já si myslím, že už jsme příliš dlouho od minulé doby na to, abychom takovéhle věci tady dělali.«

Na závěr konstatoval: »Znovu říkám, že tady nezpochybňuji právo rady, aby to udělala, ale ta metoda, způsob, jakým to udělala, je opravdu zarážející a podle mého názoru neakceptovatelný.«

Čím se vlastně Kulturní služby města Moravská Třebová zabývají a jakou formu má tato instituce? Je to příspěvková organizace?

Ano, Kulturní služby města jsou příspěvkovou organizací, která organizuje veškeré kulturní akce v městě, kino, řídí činnost muzea a zámku, veškerá tato činnost je propojena, jednotliví pracovníci by měli spolupracovat.

Jak vidíte svou profesionální budoucnost?

Vrátím se ráda ke své dosud celoživotní učitelské práci a těším se na to, že se již nebudu muset profesně setkávat s lidmi takové úrovně. Zůstávám zastupitelkou města a kraje.

Zbývá vám trochu času, abyste se věnovala vaší milované výtvarné profesi, protože jste malířkou? Měla jste někde v uplynulém období svou výstavu?

Poslední dvě výstavy jsem mimo retrospektivní výstavu v mé Moravské Třebové měla na Slovensku v Banské Štiavnici a Nizozemsku ve Vlaardingenu. I zde vidím šanci získat čas na další tvorbu, který bych ve funkci ředitelky kulturních služeb určitě neměla.

Napadlo by vás si jako ředitelka kulturní instituce vyplácet ještě další prostředky například za uspořádání výstavy, když si generální ředitel Fajt v Národní galerii sám sobě vyplatil za kurátorskou činnost velké peníze – tedy nad rámec mzdy ředitelské?

Každému, kdo mne zná, je jistě jasné, že něco takového by mě nikdy nenapadlo a plně to odsuzuji. Je to bohužel odraz dnešní doby.

Celá tato situace a realita plyne od charakterově pokřivených lidí, kdy realizují osobní zájmy, pro které šli do voleb, a následně samozřejmě i »odklízejí« všechny, kteří ze současně opozičních stran by jim v tom překáželi. Snad si to většina občanů v příštích volbách uvědomí, i když bohužel mnohá účelová rozhodnutí těchto lidí budou možná nevratná nebo si vyžádají velké úsilí a finanční prostředky při nápravě.

Z funkce odcházím s pocitem kusu poctivě vykonané práce pro občany našeho města a děkuji všem, kteří obětavě se mnou spolupracovali.

Autor: 
Monika Hoření
Zdroj: 
Haló Noviny