Marxistické pojetí světa

9. 9. 2016
Pochopit jakoukoli vědu znamená porozumět pojmům, kterými je formulována, a také vztahům mezi těmito pojmy. Bez toho je jakékoli učení zbytečné, dokonce matoucí.V přírodních vědách se s pojmy nešvindluje, ve společenských vědách ano. Stačí vysvětlit je trochu jinak, a z původního smyslu je nesmysl. Tak se bojuje proti marxismu; zkreslují se pojmy, a z marxismu se dělá pavěda. Dnešní generace už zná většinou jen pojmy zkreslené dřívějším zjednodušeným výkladem, a hlavně falšované novější záměrnou dezinterpretací, šířenou školami i propagandou.Proto vznikl tento slovník; jako pomůcka k pochopení marxismu, ne jeho úplný výklad. Někde přesahuje rámec toho, jak se dříve často zjednodušeně učil, avšak nikde ne Marxův radikalismus, humanismus a jeho racionalitu. Je to marxismus, neuzavřený do historie, dívající se na dnešní svět marxismus tak jak jsem jej pochopil, přijal a šířil. 
 
Autor
 
Kniha je obsažena v příloze.
 

 

Autor: 
František Ledvina
Zdroj: 
www.marxismus.cz