Stále je co řešit

25. 1. 2017

jak se o tom znovu přesvědčila poslankyně Květa Matušovská.

Absolvovala okresní nominační konference v Pardubickém kraji, hlavně však jednala s krajskými představiteli. V pondělí to byl pan Pelikán, pověřený řízením Dopravního podniku Pardubice.  Společně řešili otázky, týkající se platů řidičů autobusů, také městské hromadné dopravy, i to, že chybí 14 000 řidičů, modernizaci odbavovacích systémů, dotkli se i problematiky jízdenek, přednádraží a také modernizace železničního uzlu Pardubice.

Odpoledne navštívila K.Matušovská pana Kortyše, který se po krajských volbách stal náměstkem pro dopravu na Pardubickém krajském úřadě. Šlo o prvotní seznámení s problematikou dopravy v kraji, samozřejmě se probírala situace v opravách silnic II.a III.třídy, D 35 a celkově správa údržby silnic.

Poslankyně Matušovská, profesí dopravní inženýrka a členka výboru pro dopravu Pardubického kraje, má k této oblasti blízko a snaží se pomáhat jednotlivým místům v regionu.

V úterý se zúčastnila slavnostního vyhlášení ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2016 okresu Svitavy, která se už po deváté konala v Poličce. Akce byla velmi pěkně připravená, účastnili se jí vedle K.Matušovské i další poslanec Pavel Havíř (ČSSD), senátor Radko Martínek, starostové jednotlivých měst a další hosté.

K.Matušovská patřila k těm, kteří oceňovali jednotlivé sportovce i kolektivy a je samozřejmé, že předala i sponzorský dar. V následné besedě pak ocenila nejen sportovce, poděkovala pořadatelům i organizátorům. Moc se jí líbilo např. vystoupení malých sportovních gymnastek z Moravské Třebové, zaujala i laserová show Paulo Kaisera.

Autor: 
Lidmila Kružíková