Klub českého pohraničí v okrese Svitavy je stále aktivní

31. 1. 2017

Jeho členové to znovu dokázali v minulých dnech, kdy se sešli na výroční členské schůzi. Zhodnotili uplynulé období, ve kterém se zúčastnili řady akcí, velice dobře spolupracují s OV KSČM Svitavy, podílejí se na setkáních v rámci okresu i kraje. Tentokrát ocenili Oldřicha Gregara, který patří mezi nejaktivnější, ale předseda B.Votroubek poděkoval i všem ostatním.
Program obohatila Milada Kocourková s vhodnou básní a pak už se hovořilo o tom, co KČP čeká v letošním roce. Připomeneme si 20.výročí vzniku této organizace, a tak je samozřejmé, že se na ně musíme všichni dobře připravit. V diskusi se všichni přítomní shodli na tom, že je zapotřebí KČP více propagovat na veřejnosti, využívat i webových stránek. Vychází i řada knížek o činnosti této záslužné organizace, některé jsou ve Futuře, jsou však poměrně drahé. Zároveň se ztotožnili s tím,že krajský výbor KČP prostřednictvím předsedy, přítele Konvalinky,navrhuje Vladimíra Putina na Nobelovu cenu míru.

Autor: 
Lidmila Kružíková