Stále pomáhat

7. 2. 2017

to je heslo poslanců za KSČM. Jsou neustále mezi lidmi, navštěvují obecní úřady, zúčastňují se porad a konferencí.

Patří mezi ně i Květa Matušovská. V minulém týdnu byla na konferenci k dopravě, referovala na poradě krajských zastupitelů KSČM v Praze /Haló noviny informovaly/, pondělí pak patřilo obci Libchavy v okrese Ústí nad Orlicí.

Poslankyně jednala se starostkou Janou Hodovalovou, přítomen byl i zastupitel za KSČM Miroslav Martínek. Na programu byla prosba o pomoc při převodu majetku – část chodníků v obci, rekonstrukce tělocvičny, zde byla žádost podána už 3x, zatím bez úspěchu. Obec přitom ve svém rozpočtu má na tuto akci finanční prostředky, takže by z 50 % rekonstrukci hradila „ze svého“.

Chtějí také řešit kamerový systém, opravy komunikací a hřbitovní zdi.

Řeč přišla i na elektronickou evidenci tržeb, která se konkrétně v Libchavách týká i zájmových organizací, jako je např. sbor dobrovolných hasičů. Členové svou záslužnou činnost vykonávají ve svém volném čase, a když chtějí připravit akci pro děti, musí mít elektronické pokladny, což je postaveno na hlavu.

K.Matušovská si vyžádala všechny písemné materiály, týkající se uvedené problematiky, a slíbila, že se pokusí řešit. A protože víme, že komunističtí poslanci jen neslibují, určitě se K.Matušovské podaří alespoň něco prosadit.

Autor: 
Lidmila Kružíková