Siamská dvojčata zkázy

8. 2. 2017

Koho posedla "dekomunizace", toho nemine ani devastace. Ukrajina zvládá obojí v koňských dávkách. Poslední fázi díla zkázy shrnuje dopis, který jsme obdrželi od tamní komunistické strany.

Drazí soudruzi a přátelé!

chceme vás informovat o posledním vývoji na Ukrajině kolem zákazu CPU a pokusů nacionalistické vlády přepsat dějiny.

 

Zákaz CPU

Soudní proces k zákazu Komunistické strany Ukrajiny se blíží k závěru. Kyjevský odvolací správní soud je připravený ukončit posouzení odvolání CPU k rozsudku Kyjevského oblastního správního soudu (DACK) ze 16. prosince 2015 o zákazu CPU. Příští soudní slyšení je plánované na 8. února 2017. Soud odmítl všechny návrhy právníků CPU na dodatečné důkazy, svědky atd. proto se tým CPU bude snažit nakonec použít všechny dostupné prostředky a přesvědčit soud, aby jednal podle zákona.

Jsme přesvědčeni, že zákaz Komunistické strany i takzvané dekomunizační zákony samy o sobě jsou flagrantním porušením mezinárodního práva a jsou proti závazkům současného režimu, stanoveným Asociační dohodou s Evropskou unií, a v rozporu s prohlášením o zavázání se k „evropským hodnotám“. Je to odmítnutí respektovat práva a svobody dané Všeobecnou deklarací lidských práv, Evropskou dohodou o lidských právech a základních svobodách. Je to ignorování závěrů Komise pro demokracii pomocí zákona (Benátské komise) o nedemokratickém charakteru zákonů o „dekomunizaci“ a nezákonnosti zákazu Komunistické strany na základě těchto zákonů.

Nicméně vzhledem k současným podmínkám není možné hovořit o nestrannosti a objektivitě dalších soudních slyšení v procesu MoJ k zákazu CPU. Jsme přesvědčeni, že tento proces je politicky motivovaný a míří ke zničení Komunistické strany Ukrajiny - jediné skutečné opozici vůči současnému režimu.

Komunistická strana Ukrajiny bude přesto pokračovat v boji za vládu zákona a demokracie, za lidská práva a základní svobody.

 

Glorifikace kolaborantů s nacisty  

Zároveň, na pozadí na pozadí persekucí komunistů na Ukrajině, neonacismus a neofašismus prožívá renesanci. Pochody s pochodněmi na památku Hitlerových kolaborantů - vůdců UPA, se staly normou a jsou vítány vládnoucím režimem, a vůdci jsou tímto režimem oslavováni jako hrdinové.

Parlamentní poslanec Jurij Šuchevyč (syn Romana Šuchevyče - kolaborantského důstojníka Waffen SS, jednoho z šéfů OUN a UPA) sepsal koncept zákona, v němž navrhuje stanovení trestní zodpovědnosti za popírání hrdinství OUN a UPA, které bojovaly ve II. světové válce na straně nacistů, organizovaly a podílely se na mnoha zločinech proti lidskosti. Šuchevyč navrhuje doplnit ukrajinský trestní zákoník o nový článek o veřejném popírání legitimnosti boje za nezávislost Ukrajiny ve 20. století, včetně účasti v OUN-UPA, a stanovit trestní odpovědnost až na 5 let vězení.

 

Jazyková otázka

V souvislosti se stabilitou země je také důležité zdůraznit nutnost pokračování všeobsažné politiky vůči jazykům menšin. Bohužel síly na Ukrajině zatroubily k nové vlně útoků na rusky mluvící Ukrajince. Údajné zrušení zákona o státních (úředních) jazycích podnítilo anexi Krymu a konflikt na východě. Přesto nebyl tento zákon nikdy zrušen a zůstal trvale v platnosti. Zatímco úřady údajně zrušení tohoto zákona neplánují, 57 jednotlivých poslanců Verchovne Rady proti němu protestovalo u Ústavního soudu s tvrzením, že některá z jeho ustanovení jsou neústavní, a stejně tak i způsob, jakým byl přijat. Ochrana menšin a používání jejich jazyků jsou zaručeny ústavou i zákonem o ratifikaci Evropské charty pro oblastní a menšinové jazyky. Navzdory tomu byl Ukrajinskému parlamentu předložen nový návrh Zákona o státních jazycích. Tento akt snižuje práh použití jazyků menšin ve věcech veřejných a ve vzdělání na 10 %. Navíc tento zákon nastoluje zvláštní úřad státního dohledu, „Jazykovou inspekci“, a stanoví povinné použití ukrajinštiny ve sférách života a stanoví trestní zodpovědnost za některá jeho porušení.

Je zřejmé, že přijetí tohoto zákona může na Ukrajině vyvolat protesty a výbušnou situaci.

 

Komunistická strana Ukrajiny Ústřední výbor

Oddělení mezinárodních vztahů

Autor: 
Komunistická strana Ukrajiny, Ústřední výbor, Oddělení mezinárodních vztahů
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM