Hladomor 30. let - pečlivě zatloukané dějiště

28. 2. 2017

Dnes se to téma připisuje na konto "stalinismu". Coby domnělá "pomsta" Ukrajině, jak o tom tlachá kyjevský režim, nastolený teroristickým převratem z února 2014. Za cara kosil hladomor zemi leckdy i co dva, tři roky. Definitivně s ním skoncovala právě sovětská industrializace ze 30. let.  Tehdy však umíraly hlady i milióny lidí tam, kde to většinu dnešních generací šokuje.

 

Během studia záležitostí okolo Stalina a SSSR jsem našel také zajímavý článek Borise Borisova, v němž tvrdí, že v té samé době, kdy proběhl hladomor v SSSR, proběhl také hladomor v USA1. Je dobré uvést, že se nejedná o nějakého zapšklého komunistického funkcionáře, ale o jednoho z vedoucích činitelů jisté ruské soukromé banky. Tento člověk má zcela jistě slušné znalosti matematiky a tak si všiml nesrovnalostí v oficiálních statistických ročenkách USA.

Tvrzení Borise Borisova

Soustředíme se pouze na záležitosti hladomoru let 1932-1933 a vynecháme, jinak zcela jistě oprávněné výtky autora vůči USA s ohledem na ‚rovnost přístupu‘ vládců USA k vyvražďování Indiánů a k ‚ukrajinskému hladomoru‘. Svoje invektivy vztahuje nejen k USA, ale obecně ‚anglosaským národům‘, když upozorňuje na podezřelé události v britských dějinách.

Podle Borisova na základě dynamiky růstu počtu obyvatel v desetiletí 1931-1940 chybí 8 553 000 obyvatel, přičemž přímo v roce 1931 došlo k náhlému poklesu přírůstku obyvatelstva na polovinu, který trval deset let a který se potom zase stejně náhle vrátil na předchozí úroveň. Ve statistických ročenkách to není nijak komentováno, přestože autoři na stránkách ročenek řeší řadu podstatně méně významných záležitostí. Záležitost náhlého poklesu přírůstku obyvatelstva autoři přecházejí mlčením.

Více čtěte zde

Autor: 
Boris Borisov
Zdroj: 
http://leva-net.webnode.cz