Julínek ve vedení tří nemocnic v Pardubickém kraji

20. 3. 2017

Ne – skutečně to není špatný vtip, i když to tak vypadá. Jak nás informovala 2. 3. tohoto roku česká televize a další den tiskové sdělovací prostředky skutečně tři z pěti nemocnic z fúzované krajské nemocnice a to konkrétně v Ústí nad Orlicí, Svitavách a v Litomyšli bude řídit Tomáš Julínek. Komunisté nejsou v koalici, nepodílejí se přímo na řízení zdravotnictví v kraji, nevykonávají žádnou správu vůči akciové společnosti Nemocnice Pardubického kraje a ani nejsou zavázáni Programovým prohlášením Rady Pardubického kraje – které mimochodem až v 9-tém bodě prohlášení nazvaném zdravotnictví v preambuli mimo jiné uvádí – „Chceme zajistit dostupnou a kvalitní zdravotní péči pro občany kraje s perspektivou rozvoje všech zdravotnických zařízení ve vlastnictví kraje.“ KSČM měla ve volebním programu zdravotnictví na prvém místě s tím, že dostupné zdravotnictví patří mezi naše programové priority.

 

A je zde vlastně nějaký rozpor či problém v souvislosti s tímto personálním krokem? Společně s KSČM je v opozici v krajském zastupitelstvu ANO. Ústy svého předsedy klubu zastupitelů a předsedy výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Pardubického kraje Jana Řehounka veřejnosti sdělila, že nebude spekulovat o tom, zda rozhodlo něco jiného než kvalita a odbornost a že čas ukáže, zda-li představenstvo nemocnic i krajský radní pro zdravotnictví, si vybrali nejlepší kandidáty.

 

Podle mého názoru ne. Pan Tomáš Julínek je pro veřejnost nejhorším dosavadním ministrem zdravotnictví České republiky. Dle wikipedie je stoupencem neoliberální ekonomické a sociální politiky a vždy prosazoval širokou otevřenost zdravotnictví pro vstup soukromého kapitálu a tvorbu privátního zisku. Chtěl transformovat fakultní nemocnice a zdravotní pojišťovny do podoby akciových společností – odpůrci poukazovali na nevratnost transformačních kroků, neprůhlednost vlastnických vztahů v rámci podnikatelských skupin ve zdravotnictví i neochotu brát v potaz zahraniční zkušenosti. I proto byl donucen stáhnout nejkontroverznější část připravovaných zdravotnických zákonů. Podařilo se mu prosadit s platností od 1. ledna 2008 zákon o regulačních poplatcích, koncem toho roku představil veřejnosti tzv. řízenou péči – koncept zdravotní péče praktikovaný například v americkém zdravotnictví ale ten i další opatření proti obyčejným pacientům a lidem se mu nepodařila prosadit díky tomu, že byl z funkce ministra zdravotnictví 23. ledna 2009 odvolán.

Kontroverzní postava pana Tomáše Julínka byla protikorupční policií obviněna a trestně stíhána za zneužívání pravomoci veřejného činitele a porušování povinností při správě cizího majetku kvůli tomu, že převedl leteckou záchrannou službu na soukromé firmy – tendr za téměř tři miliardy korun vypsalo ministerstvo v první polovině roku 2008. Škoda vzniklá státu údajně činila 792 milionů korun. Stíhání bylo v roce 2013 zrušeno.

Další jeho kauza s touto souvisí, protože podle České televize Tomáš Julínek

s vlastníky jedné z těchto firem od března 2010 spolupracuje – je v nadaci firmy, které údajně pomohl získat zakázku.

V roce 2011 vznikla další kauza, kdy jeho nástupce na ministerstvu pan Heger hledal zmizelých 30 milionů – za Julínka šly na podezřelý hospic.

Živá je jeho kauza z Boskovické nemocnice. Tam jej za královský plat zaměstnal

v říjnu 2013 jednatel nemocnice pan Navrátil, kterého do vedení nemocnice nominovali zřizovatelé nemocnice z města Boskovic, kde v čele radnice v té době byla ještě koalice vedená ODS. Po volbách v roce 2014 ji vystřídala ČSSD. Vedení města Navrátila odvolalo. Následně se vedení radnice rozhodlo propustit v prosinci 2015 i Julínka, jeho místo zrušit a ušetřit za jeho mzdu – články ve sdělovacích prostředích informovaly – „Exministra Julínka propustili z nemocnice a doktorům stoupl plat! Teď se soudí!“ Odchodem Tomáše Julínka se tak průměrný nástupní plat začínajících doktorů zvýšil z 18 na 24 tisíc korun. Boskovická starostka Hana Nedomová řekla: „Ušetřilo se, protože jeho post náměstka pro ekonomiku a správu nemocnice byl neefektivní. Peníze za jeho plat byly využity lepším způsobem.“  

 

Takže skutečně nevím. Nemohu a ani nechci osobně hodnotit jeho lékařskou odbornost a manažerské schopnosti. Výše zmíněné „kauzy“ mě však o nich nepřesvědčili. Osobně si myslím, že řídit nemocnice mají odborníci a ne politici. Pan Tomáš Julínek se dostává do této funkce, když radním Pardubického kraje zodpovědným za zdravotnictví je pan Ladislav Valtr z ODS. Nepřipomíná vám to něco? Je ta podobnost čistě náhodná?

 

Zdravotnictví a nejen v Pardubickém kraji je velmi závažné téma. V uplynulém volebním období zastupitelé před rozhodnutím transformovat pět nemocnic akutní lůžkové péče do jediné akciové společnosti velmi dlouze diskutovali a to napříč celým politickým spektrem zastoupeným v zastupitelstvu. Ale to byl pouze první krok a předpoklad k věcem příštím. V současné době se projednává velmi důležitá a zásadní navazující nová koncepce a strategie (zmiňovaný personální krok je možná jedním z výstupů) – ale pouze a jen ve vládnoucí koalici – což podle mě není správné.

 

                                                                                                                            Jan Foldyna,

                                                                                            předseda klubu zastupitelů KSČM v Pardubickém kraji

Autor: 
Ing. Jan Foldyna