Projekt Paměť národa – nové informace k dějinám našeho Litomyšlského regionu

20. 4. 2017

Ruské ministerstvo obrany v posledních letech zpřístupňuje veřejnosti písemnosti z období Velké vlastenecké války (1941–1945). Na webových stránkách www.pamyat-naroda.ru mohou návštěvníci studovat více než 425 tisíc dokumentů týkajících se historie jednotlivých armád a frontů, dále je k dispozici více než 100 tisíc dobových map a oddíl s názvem „hrdinové války“, kde lze vyhledat vyznamenané vojáky, a to včetně příslušníků tzv. Svobodovy armády. Naše město je v dokumentech mnohonásobně skloňováno zejména v souvislosti s působením 1. gardové a 38. armády, které osvobozovaly region a směřovaly odtud ku Praze. Podrobně je zpracován oddíl věnující se vojenským hrobům – na interaktivní mapě lze vyhledat mimo jiné obce Litomyšlska, ve kterých se nachází památník padlým, a to včetně jeho fotografie a výčtu padlých rudoarmějců.

Nezapomínejme na ty, kteří nám přinesli svobodu. Z každých pěti lidí, kteří zahynuli ve druhé světové válce, byli dva občané Sovětského svazu - celkem více než 20 milionů lidských životů! Díky své odvaze, úsilí a oběti dokázali Sověti zastavit a nakonec rozdrtit zdánlivě nepřemožitelnou válečnou mašinerii, která s mrazivou rychlostí dobyla téměř celou západní Evropu za několik měsíců. Porazili německou armádu, která za sebou zanechávala apokalyptickou hrůzu a přinášela tyranii všem porobeným národům. Bez ohledu na nesmírné oběti a škody, které Sovětský svaz ve válce utrpěl, vyšel z tohoto boje na smrt vítězně a v Evropě osvobodil od nacismu 113 miliónů lidí.

Autor: 
Bc. Jiří Jiruše
Zdroj: 
MěV KSČM Litomyšl