Studium technických oborů

20. 4. 2017

12.dubna proběhlo první kolo a 19.dubna pak druhé kolo jednotných přijímacích zkoušek na střední školy. Výsledky budou známy později, protože každý žák dělá zkoušky na dvě školy a vyhodnotí se lepší výsledek. Tradičně vedou humanitní obory, technické směry příliš nelákají. Ptám se, proč to tak je? Dříve se říkalo“zlaté české ruce,“ naši řemeslníci byli vysoce hodnoceni nejen doma, ale i ve světě.

V Pardubickém kraji věnují technickým oborům velkou péči. Mohu to říci na základě získaných informací. V posledních letech narůstá počet těch, kteří mají zájem o tento směr studia. Kromě zájmu zaměstnavatelů k tomu přispěla i stipendia, která Pardubický kraj poskytuje na vybrané obory, celkem jich podporuje víc jak dvacet. Studenti však musí mít dobrý prospěch a slušně se chovat. Peněžní podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke studiu, k pravidelné docházce do školy a dobrému chování.

Deváťáci, kteří se rozhodli studovat některý z technických oborů, by v budoucnu neměli mít o zaměstnání nouzi. Firmy hledají například servisní techniky, techniky údržby, nástrojáře nebo strojní zámečníky a nabízejí i nadstandardní podmínky.

Podle údajů úřadu práce a zaměstnavatelů patří mezi nejčastěji požadované profese strojírenské, elektrotechnické, stavební a řemeslné. Pardubický kraj, který zřizuje většinu středních škol, v posledních letech zaznamenal nárůst právě o tyto žádané obory. V kraji se ale také koná celá řada akcí, které mají podpořit zájem o technické směry. Jednou z nich jsou Technohrátky. Školáci se při nich od roku 2012 zčásti zábavnou formou seznamují v různých středních školách s technickými obory. Podle vedení SPŠ stavební Pardubice je to pro každou zúčastněnou školu významná reklama. Pravidelně se také koná Festival vědy a techniky pro děti a mládež v Pardubickém kraji. Letos ve dnech 16. -17. března proběhlo krajské kolo už X. ročníku. Dále se uskutečnil i XIV. ročník EXPO SCIENCE AMAVET – soutěž vědeckých a technických projektů středoškolské mládeže.

Pardubický kraj neuvažuje o slučování nebo rušení škol, a to ani v okrajových částech regionu. Zintenzivnil metodickou podporu a školy začaly zvyšovat kvalitu a efektivitu vyučování. Stabilizovaná síť středních škol příznivě ovlivňuje nejen zájem žáků, ale i jejich rodičů. V posledních dvou letech navíc dochází na těchto zařízeních k mírnému zvýšení počtu žáků nastupujících do prvního ročníku. Na základě demografické křivky je možné očekávat další navyšování počtu žáků od roku 2017, a to až do roku 2025. Na to kraj reaguje stále se rozšiřující nabídkou technických oborů, např. v Žamberku se od příštího školního roku vytvoří vzdělávací obor klempíř, rozšíření nabídky by se mělo v nejbližší době dočkat i Hlinsko, v Ústí nad Orlicí se budou od příštího školního roku nově vzdělávat mladí autolakýrníci.

I když se všem nemusí líbit priorita technických oborů, já jsem přesvědčena o tom, že je to správná cesta.

Autor: 
Květa Matušovská, poslankyně PSP ČR za KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM