KS Británie: Boj za levicí vedenou vládu ve Westminsteru

27. 4. 2017

Dělnická třída a národy Anglie, Skotska a Walesu stojí před prostou volbou 8. června: buď hlasovat pro další úspornost, privatizaci, rostoucí nerovnost, militarismus a válku; nebo zvolit levicí vedenou labouristickou vládu s politikou zlepšení našich veřejných služeb, investic do průmyslu a bydlení, potírání chudoby, ochrany životního prostředí, volnosti odborovým svazům, prosazování společenské spravedlnosti a uplatnění nezávislé zahraniční politiky, založené na míru a mezinárodní solidaritě.

Theresa Mayová a Toryové chtějí výraznější většinu v Dolní komoře, aby prosazovali spoustu politiky, již odmítá mnoho milionů lidí v Británii, včetně:

 • dalších pěti let úspornosti a privatizace NHS (Nár. zdravotní služba) a dalších veřejných služeb;
 • změny základních a tím i středních současných škol;
 • nového kola protiodborářských zákonů, zaměřených na zaměstnance veřejné dopravy, vzdělávání a dalších důležitých služeb;
 • výměny systému jaderných zbraní Trident pod kontrolou USA za cenu přes 150 mld. £.

Především, Mayová a její nejbližší spojenci chtějí vyjednat dohodu s EU, jež by udržela Británii v takzvaném evropském jednotném trhu, což by znamenalo nevrátit se k demokratické kontrole nad obchodem, pohyby kapitálu, veřejnými investicemi (včetně státní pomoci průmyslu), zaopatřovací politikou, zemědělstvím nebo silným vykořisťováním migrujících pracovních sil. Téměř určitě by Británie musela zaplatit přemrštěný „poplatek za odchod“ a zaručit výhodný přístup občanům EU, kteří tu chtějí žít a pracovat - ústupky, jež by alespoň někteří toryovští poslanci, zaměření proti EU, odmítli.  

Toryové mají také v úmyslu škrtnout jakoukoli politiku EU, zapracovanou do britských zákonů, jež stojí v cestě ziskům velkopodnikatelů, zvlášť v oblastech jako zaměstnanecká práva, zdraví a bezpečnost, ochrana spotřebitele a ekologické normy. Tato politika je mnohdy chabá, ale lepší než nic.

Na druhé straně politika Labour Party v těchto volbách obsahuje progresivnější zdanění, státní bankovní investice do veřejných služeb, podporu průmyslu, konec privatizace NHS, veřejné vlastnictví železnic, společenské vlastnictví energetiky, ukončení smluv s nulovými hodinami, obnovu zaměstnaneckých a odborářských práv a výstavbu půl milionu nových komunálních bytů.

Komunistická strana vůbec nepochybuje, že tato druhá možnost je jediná, jež slouží zájmům pracujících a jejich rodin. Proto budou naši členové agitovat za vítězství Labour Party jakožto první krok sestavení levicí vedené vlády ve Westminsteru.

V každých všeobecných volbách od založení Komunistické strany v roce 1920 jsme stavěli vlastní kandidáty, nejen v roce 2015, kdy jsme jich stavěli devět. Tentokrát se nebudeme ucházet o žádné křeslo, což ale neznamená, že bychom se do budoucna stáhli z volební arény.

Vyzýváme k volení Labour Party ve všech volebních obvodech v Británii, navzdory reakcionářským názorům četných kandidátů Labour Party. Organizace komunistické strany  se obrátí na místní orgány Labour Party ve svých obvodech s nabídkami praktické pomoci v kampani.

Zároveň - i ve světle kampaně k referendu o EU - je teď zřejmé, že hlasování pro Liberální demokraty, Zelené, SNP (Skotská národní strana) a Plaid Cymru (waleská Soc. dem.) bude hlasováním pro fundamentalismus svobodného trhu EU a pro zařazení EU v NATO. Hlasování pro UKIP bude hlasováním pro úspornost, privatizaci, seškrtání daní boháčů a velkopodnikatelů a pro úzký. xenofobní nacionalismus, jenž se snaží rozdělit pracující lid, místo aby jej sjednocoval.

K plánování naší revoluční strategie pro socialismus a program jasné, trvalé politiky pro dělnické hnutí bude komunistická strana také propagovat svůj vlastní manifest v tomto období zvýšené politické aktivity a uvědomění.

Především budeme i nadále usilovat o pokrokový odchod z EU a jejího jednotného trhu a o politiku, jaká to umožní, včetně:

 • státem podporované investice do bydlení, veřejných služeb a opětovně znárodněných zařízení;
 • směrování soukromého kapitálu do upadajících oblastí;
 • regulace obchodu k podpoře exportu a k ochraně strategického průmyslu;
 • kontroly veřejné zaopatřovací politiky ve prospěch rovného placení a odborářských práv, včetně kolektivního vyjednávání;
 • drastického snížení DPH, spolu s vyšším zdaněním boháčů a velkopodnikatelů;
 • legislativní a odborářské činnosti k prosazování rovných podmínek pro dělníky z ciziny;
 • nahrazení úplatné, předražené a rozhazovačné Společné zemědělské politiky (Common Agricultural Policy; CAP) systémem přímé produkce a investičních grantů.

Manifest Komunistické strany také ujistí, že jsme pro pokrokovou federalizaci, radikální přerozdělení bohatství dělnické třídě všech národů a oblastí Británie, zrušení systému jaderných zbraní Trident a stažení Británie z NATO.

Co největší počet hlasů je nezbytný nejen k jistotě, že bude zvolena labouristická vláda. Také uznáváme, že toto zvolení další zesílení boje levice uvnitř dělnického hnutí i v Labour Party. Čím vyšší bude procento pro Labour a počet poslanců za ni zvolených, tím jistější bude postavení Jeremyho Corbyna a jeho levicových spojenců v parlamentní Labour Party.

Cokoli opačného v Labour využije prounijní, pro-natovská pravicová frakce v parlamentní Labour Party a její odboroví spojenci k zahájení dalšího pokusu o odstranění Jeremyho Corbyna a k navrácení Labour Party zpět k neoliberální a proválečné politice minulosti.

Proto Komunistická strana říká:

 • Vyžeňte Torye - zvolte labouristickou vládu!
 • Odmítněte úspornost, privatizaci a imperialistickou válku!
 • Opusťte jednotný trh EU a NATO!
 • NE jakékoli smlouvě o volném obchodu s EU, jež popírá dělnická práva a úlohu veřejného sektoru!

Bojujte za sociální spravedlnost, veřejné vlastnictví a progresivní zdanění!

Autor: 
Komunistická strana Británie
Zdroj: 
Mezinárodní oddělení ÚV KSČM