Prvomájové oslavy ve svitavském okrese

2. 5. 2017

Prvomájové oslavy ve Svitavách

Prvomájové oslavy ve Svitavách

Svitavské náměstí Míru hostilo jako již tradičně prvomájové oslavy svátku práce. Celým slavnostním dopolednem provázela místopředsedkyně OV KSČM Svitavy Lidmila Kružíková. S hlavním projevem vystoupila poslankyně Květa Matušovská a májovou zdravici připojil předseda OV KSČM Svitavy Josef Bohatec. K poslechu zahrála dechovka ZUŠ ze Svitav a pro potěchu a radost všem zatančily mažoretky z taneční skupiny Srdíčku. I svitavské oslavy byly sluníčkové. 

 

Prvomájové oslavy v Moravské Třebové

Prvomájové oslavy ve Svitavách

Moravskotřebovští se sešli u příležitosti oslav svátku práce na "svém" již tradičním místě, na hřišti v Sušicích. Za slunného počasí zde přítomní strávili hezké sváteční odpoledne, kterým provázel Václav Opasek. Přítomné pozdravili a vše dobré popřáli předseda MěV KSČM Moravská Třebová Josef Odehnal, předseda OV KSČM Svitavy Josef Bohatec, poslankyně PČR Květa Matušovská, starosta města Miloš Izák a místostarosta Pavel Brettschneider. S hlavním projevem vystoupila radní města a krajská zastupitelka Hana Horská, která vyzdvihla odkaz tohoto dne a přítomné seznámila s aktivitami v oblasti vzdělávání a zaměstnanosti v rámci kraje. Následně přítomné pozdravil i předseda KV KSČM Pardubice Jan Foldyna. K tanci a poslechu hrála hudební formace Domino Miloše Beyera. Připraveny byly různé atrakce pro děti, nechyběla ani soutěž o ceny. S několika vstupy zpestřily sváteční odpoledne také mažoretky Espiral z Moravské Třebové.

 

Prvomájové oslavy v Litomyšli

Prvomájové oslavy v Litomyšli

V krásném prostředí Toulovcova náměstí v Litomyšli, za sluníčkového počasí proběhly letošní oslavy svátku práce. Dopolednem provázel předseda OV KSČM Svitavy Josef Bohatec, jenž ve svém vystoupení upozornil na nebezpečí automatizace průmyslu 4.0 na pracovní místa pro manuálně pracující v "montovnách", kterých v první fázi může zmizet v naší zemi až 400 tisíc. V hlavním projevu poslankyně PČR Květa Matušovská připomněla vznik a historický vývoj tohoto památného dne a jeho odkaz dnešku. Litomyšlští připravili panelovou výstavu plakátů a fotografií z prvomájových oslav v Litomyšli v dobách minulých, kterou uvedl a slovem provedl místopředseda ZO KSČM Litomyšl Max Olšan. K dispozici byly přítomným májové Haló noviny, usměvavá sluníčka a další suvenýry.

 

Poslankyně Květa Matušovská v Rudolticích

Poslankyně Květa Matušovská v Rudolticích

Tam tradičně pojímají 1.máj jako taneční odpoledne a nejinak tomu bylo letos, kdy se oslav tradičně účastní i Květa Matušovská. Přítomným se představili malí tanečníci z Orliček, nechybělo domácí občerstvení a účast milých hostů – K.Matušovské, krajských zastupitelů, Jana Foldyny,předsedy KV KSČM Pardubického kraje a zároveň předsedy finančního výboru Pa kraje, Jaroslava Fišera a dalších.

Autor: 
Josef Bohatec, Lidmila Kružíková